Opłata za przedszkole


Opłaty uiszczamy do 15-go każdego miesiąca 

   PKO Bank Polski SA /O Gorzów Wlkp
                           10 1020 19670000 8002 0128 4660

                        Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27
                        ul. Śląska 42  66-400 Gorzów Wlkp
                        tytułem: imię i nazwisko dziecka

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XI/94/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Z dniem 01.09. 2013 zmianie ulega opłata za godziny wykraczające poza czas 5- godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i wynosi: 1,00 zł.

KADRA PRZEDSZKOLA

GRUPA I   ŚPIOSZKI

mgr Mariola Skrzypka
mgr Elżbieta Anacka – dyrektor
mgr Barbara Chruścińska – zastępca dyrektora
Ewa Dopierała – pomoc nauczyciela
Monika Majchrzak – woźna oddziałowa

 

GRUPA II   APSIKI

mgr Małgorzata Rogozińska
mgr Joanna Dudka
Barbara Biedna – woźna oddziałowa


GRUPA III  – NIEŚMIAŁKI

mgr Alicja Cieściów
Iwona Olszewska
Ewa Płaczkowska – woźna oddziałowa

 

GRUPA IV – WESOŁKI

mgr Natalia Kocuba
mgr Elżbieta Wróblewska
Edyta Cyganiak – woźna oddziałowa

GRUPA V – MĘDRKI

mgr Anna Jurek
mgr Magdalena Lewicka
Magdalena Mierzyńska – pomoc nauczyciela
Ewa Paczkowska – woźna oddziałowa

 

GRUPA VI – GAPCIE

mgr Wioletta Iwaszko
Wioletta Nowacka
Dorota Ślusarczyk- woźna oddziałowa

GRUPA VII  GBURKI

lic. Arleta Fogler
mgr Justyna Śpiewanek
Katarzyna Kowalkowska – woźna oddziałowa

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Natalia Kocuba
mgr Mariola Pierzchalska – Doruch

SPECJALIŚCI
mgr Anna Chechła – psycholog
mgr Joanna Kopka – logopeda
mgr Aleksandra Korebko – pedagog
mgr Alicja Oleksiuk – pedagog
mgr Radosław Pawelczyk – fizjoterapeuta

Język angielski
mgr Joanna Dudka (grupy I  II, V, )
mgr Justyna Śpiewanek (grupy  III, IV, VII)

Religia
mgr  Mariola Pierzchalska – Doruch

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp zasady wyboru przedstawiciela, rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.
§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki. Continue reading

HISTORIA

 

Historia Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp. znajduje swój początek w XIX wieku, a człowiek , który nadał jej bieg to niemiecki przemysłowiec – Max Bahr.

Dzieciniec , o którym było głośno w owych czasach oraz okalający budynek park prezentował się okazale i wyniośle. Służył dzieciom i mieszkańcom pamiętnego miasta o nazwie Lansberg.

W dobie czasów powojennych budynek został przekazany jako placówka przyzakładowa Zakładów Jedwabniczych od 22 maja 1962 roku.

Uczęszczały tutaj dzieci pracowników zakładu jedwabniczego a ponadto przedszkole jak i żłobek określano – tygodniowym. Następnie w latach 1993 roku zaistniał jako przedszkolna placówka samorządowa pod nazwą Miejskie Przedszkole nr 27.

Lata współczesne nadały mu miano placówki integracyjnej. I tak od 15 maja 1996 roku decyzją Rady Miasta Gorzowa Wlkp. placówka nosi nazwą Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27, przyjmując w roku 2012  imię „Wesołych Krasnali”

Jest to jeden z wielu zabytków miasta Gorzowa o bogatej historii. Tajemnice, które skrywa są dla Nas zagadką po dzień obecny.

 

ATUTY PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest budynkiem wolnostojącym położonym w dogodnym punkcie komunikacyjnym. Leży z daleka od ruchliwych ulic, posiada rozległy park i plac zabaw. Placówka została częściowo przystosowana do potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Posiada gabinety: logopedyczny, pedagogiczny, psychologiczny, terapii manualnej, bibliotekę, salę plastyczną, gabinet ekologiczny.

Przedszkole jest wyposażone w najnowsze środki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Od 2008r. uruchomiona została sala dydaktyczna wyposażona w całości w pomoce wykorzystywane w pedagogice Marii Montessori. Sale są estetyczne, dobrze doposażone zgodnie z potrzebami dzieci.

W przestronnym ogrodzie przedszkolnym znajduje się pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko, które powstało
w ramach budżetu obywatelskiego. W/w obiekt służy zarówno naszym przedszkolakom, uczniom Zespołu Szkół Odzieżowych a także dostępny jest dla całej społeczności lokalnej.

Obecnie placówka liczy siedem oddziałów, co daje możliwość edukacji dla 140 dzieci . W placówce zatrudnionych jest 13 nauczycieli, oraz 2 pedagogów specjalnych, psycholog, logopeda fizjoterapeuta oraz 2 nauczycieli wspomagających. Kadra przedszkola to nauczyciele, którzy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Umożliwiamy uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, miedzy innymi:

 • zajęcia muzyczne rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia 
 • zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Pracujemy w oparciu o kreatywne myślenie, radość, zadowolenie małego człowieka, który odkrywa świat poprzez zabawę, muzykę, ruch i twórcze działanie.
W roku 2021/2022  realizowane są następujące programy:

 • “Bezpieczny Świat Przedszkolaka” – program profilaktyczny
 • „Witamy w naszym przedszkolu” – program wychowawczy
 •  „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”- program edukacji ekologicznej
 •  „Przedszkole Promujące Zdrowie” – działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności przedszkolnej
 •  „Kraina Muzyki” Muzyka to matematyka’ –  program rozwijający myślenie matematyczne i logiczne w oparciu o zasady muzyki
 •  „Poranny krąg” – program polisensorycznych zajęć grupowych
 • „Matematyka jest fajna” – program rozwijający umiejętności matematyczne
 • „Wiemy co jemy” – program promujący zdrowe żywienie w społeczności przedszkolnej
 • Program profilaktyki wad postawy ciała u dzieci 5-6 letnich
 • „English adventure” – przygoda z językiem angielskim – zabawy i zajęcia wprowadzające do nauki języka angielskiego
 • „Gimnastyka dla języka” – program logopedyczny
 • Program logopedyczny dla dzieci objętych wsparciem w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Program wygaszający zachowania agresywne.

CO OFERUJEMY DZIECIOM:

 • realizację programu wychowawczo-dydaktycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
 • dobre warunki do zdobywania wiadomości i umiejętności, sprawnego działania oraz twórczego myślenia
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną,
 • poznawanie poprzez doświadczenie – wycieczki (dalsze i bliższe) oraz spacery
 • kontakt ze środowiskiem lokalnym

RODZICOM:

 • integrację rodziców z całą społecznością przedszkolną,
 • możliwość uczestniczenia w działaniach placówki,
 • doradztwo z zakresu stymulacji rozwoju dzieci,
 • współudział w realizacji zamierzonych celów i zadań,
 • możliwość korzystania z udostępnianych ćwiczeń edukacyjnych wspomagających prawidłowy, indywidualny rozwój dziecka,
 • wymianę doświadczeń zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • zajęcia otwarte w grupach
 • grupę wsparcia dla rodziców
 • indywidualne konsultacje ze specjalistami

A TAKŻE UCZESTNICTWO W:

 • spektaklach teatralnych
 • spotkaniach integracyjnych,
 • imprezach plenerowych zgodnych z harmonogramem placówki na dany rok szkolny
 • wycieczkach bliższych i dalszych
 • akcjach społecznych takich jak: “Góra Grosza”, “ zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka surowców wtórnych (makulatura, puszki aluminiowe, baterie”, zbiórka elektrośmieci), “Pola nadziei”, “Zbiórka karmy dla schroniska Azorki”, Kasztanobranie, Szlachetna Paczka
 • ogólnopolskich programach ekologicznych
 • konkursach

Będziemy w telewizji

Dzisiaj z kamerą odwiedzili nas reporterzy stacji TVN24. Opowiedzieliśmy o akcji kasztanobranie i pokazaliśmy nasze „zbiory”. Dziś o 21.30 w programie Polska i Świat relacja z wizyty. Oglądajcie

http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/kasztany-dzieci-i-kosmetyki,1471201.html?playlist_id=19039

Damy radę

Potrzebujemy jeszcze więcej kasztanów, przypominamy wszystkim „zbierającym” że akcja trwa do 31 października a u nas kiepsko  :-(…….. Teraz najgorętszy okres spadających kasztanów, nasze przedszkolaki nie nadążają zbierać na placu przedszkolnym. Pomóżcie nam i przywieźcie kasztany skąd tylko się da.