Jesienny konkurs dla dzieci i rodziców rozstrzygnięty

Dzisiaj w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Kasztaniaki  – cudaki”. Znamy już zwycięzców; oto oni:
Zwycięzcy
I miejsce Karol Rodzoch z mamą Kasią i tatą Łukaszem
II miejsce Leon Maleszewski z mamą Karoliną i tatą Sebastianem
III miejsce Nadia Sibińska z mamą Ewą

Continue reading

Opłata za przedszkole


Opłaty uiszczamy do 15-go każdego miesiąca 

   PKO Bank Polski SA /O Gorzów Wlkp
                           10 1020 19670000 8002 0128 4660

                        Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27
                        ul. Śląska 42  66-400 Gorzów Wlkp
                        tytułem: imię i nazwisko dziecka

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XI/94/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Z dniem 01.09. 2013 zmianie ulega opłata za godziny wykraczające poza czas 5- godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i wynosi: 1,00 zł.

KADRA PRZEDSZKOLA

GRUPA I   ŚPIOSZKI

Wioleta Iwaszko
mgr Elżbieta Anacka – dyrektor
mgr Barbara Chruścińska – zastępca dyrektora
Ewa Dopierała – pomoc nauczyciela
Dorota Ślusarczyk – woźna oddziałowa

 

GRUPA II   APSIKI

mgr Joanna Dudka
mgr Małgorzata Rogozińska
Małgorzata Jakubowska – woźna oddziałowa


GRUPA III  – NIEŚMIAŁKI

mgr Mariola Pierzchalska
Beata Sip – woźna oddziałowa

 

GRUPA IV – WESOŁKI

mgr Mariola Skrzypka
mgr Justyna Śpiewanek
Monika Majchrzak – woźna oddziałowa

GRUPA V – MĘDRKI

mgr Natalia Kocuba
mgr Elżbieta Wróblewska
Magdalena Mierzyńska – pomoc nauczyciela
Edyta Cyganiak – woźna oddziałowa

 

GRUPA VI – GAPCIE

mgr Natalia Pyza
mgr Natalia Zarzycka
Katarzyna Kowalkowska – woźna oddziałowa

GRUPA VII  GBURKI

mgr Alicja Cieściów
Iwona Olszewska
Ewa Paczkowska – woźna oddziałowa

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Natalia Kocuba
lic. Arleta Fogler

SPECJALIŚCI
mgr Anna Chechła – psycholog
mgr Joanna Kopka – logopeda
mgr Aleksandra Korebko – pedagog
mgr Alicja Oleksiuk – pedagog
mgr Urszula Onichowska
mgr Radosław Pawelczyk – fizjoterapeuta

Język angielski
mgr Joanna Dudka (grupy   II,  VII )
mgr Justyna Śpiewanek (grupy I, III, IV,V,  VI)

Religia
mgr  Mariola Pierzchalska 

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp zasady wyboru przedstawiciela, rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.
§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki. Continue reading

HISTORIA

 

Historia Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp. znajduje swój początek w XIX wieku, a człowiek , który nadał jej bieg to niemiecki przemysłowiec – Max Bahr.

Dzieciniec , o którym było głośno w owych czasach oraz okalający budynek park prezentował się okazale i wyniośle. Służył dzieciom i mieszkańcom pamiętnego miasta o nazwie Lansberg.

W dobie czasów powojennych budynek został przekazany jako placówka przyzakładowa Zakładów Jedwabniczych od 22 maja 1962 roku.

Uczęszczały tutaj dzieci pracowników zakładu jedwabniczego a ponadto przedszkole jak i żłobek określano – tygodniowym. Następnie w latach 1993 roku zaistniał jako przedszkolna placówka samorządowa pod nazwą Miejskie Przedszkole nr 27.

Lata współczesne nadały mu miano placówki integracyjnej. I tak od 15 maja 1996 roku decyzją Rady Miasta Gorzowa Wlkp. placówka nosi nazwą Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27, przyjmując w roku 2012  imię „Wesołych Krasnali”

Jest to jeden z wielu zabytków miasta Gorzowa o bogatej historii. Tajemnice, które skrywa są dla Nas zagadką po dzień obecny.