ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

Dbałość o zdrowie to jedno z zasadniczych zadań naszego przedszkola. Dziś z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk przedszkolaki uczestniczyły w akcjach edukacyjnych, pogadankach, zabawach badawczych a przede wszystkim doskonaliły technikę mycia rąk. Zrozumiały, że prawidłowa higiena rąk może uchronić nad przed różnymi chorobami.Dzieci z gr. IV oraz nauczyciele dziękują firmie Faurecia Gorzów S.A. za wsparcie w tej akcji i podarowanie dzieciom niespodzianek w postaci pakietów zawierających środki do higieny rąk.

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM- UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

W lutym b.r przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”  organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP p. Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym celem projektu było  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Zadania , które zrealizowaliśmy to:1. Lekcja- Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu.2.Turniej wiedzy: dobre i złe składniki pożywienia. 3. Lekcja: Pijmy wodę- na zdrowie! 4. Konkurs : Zaprojektuj Wodolubka  5. Forum zdrowia: Rodzice czytają etykiety. 6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań.  Wynikiem naszych zaplanowanych i zrealizowanych działań z dziećmi  spośród 236 placówek przedszkolnych i szkół podstawowych jest zajęcie siódmego miejsca  w kraju.  Oto relacja naszych działań:

1. Lekcja- Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu

2.Turniej wiedzy:dobre i złe składniki pożywienia

3.Lekcja- Pijmy wodę – Na zdrowie!

4.Konkurs- Zaprojektuj Wodolubka

5. Forum zdrowia- Rodzice czytają etykiety

6.Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań