Mały miś w świecie wielkiej literatury

Przedszkolaki z grupy II dołączają do międzynarodowego projektu
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” (moduł Czytające przedszkolaki), zorganizowanego przez wydawnictwo MAC Edukacja

– za kilka dni dołączy do nas GRUPOWA MASKOTKA – MIŚ, któremu wspólnie
z dziećmi nadamy imię

– odbędzie on czytelniczą podróż po domach wszystkich przedszkolaków z naszej grupy; zakończenie projektu 21.06.2019R.

– Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek i odrysują swoją rączkę (praca w domu z rodzicem).

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Continue reading

„Wiemy co jemy” – program promujący zdrowie

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację 3 letniego programu, który ma na celu poszerzanie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Program opracowały nauczycielki mgr Anna Jurek i mgr Justyna Śpiewanek. W ramach programu będziemy organizować wycieczki tematyczne i konkursy, będziemy wspólnie przygotowywać posiłki, uprawiać zioła i warzywa w naszym ogródku oraz zapraszać ciekawych ludzi. Utworzony został‚ także kącik dla rodziców Kuchcikowo, gdzie zamieszczany jest każdego miesiąca przepis z pomysłem na zdrową potrawę przekąskę lub przetwory. Program przeznaczony jest do realizacji w grupach dzieci 3-6 letnich.

Scenariusze zajęć przedszkolnych z zakresu bezpieczeństwa

Grupa I „Bezpieczna droga”

Bezpieczna droga

 

 

 

Grupa II i III „Czy wszystko mi wolno” – bezpiecznie na placu zabaw.

Czy wszystko mi wolno

 

 

 

ewakuacja

Grupa IV  „Pali się!” – ogłaszam ewakuację.

Akcja ewakuacja

 

 

 

Grupa V „Poznajemy numery alarmowe”

Poznajemy numery alarmowe

 

 

 

Grupa VII „Bezpieczne wakacje”

Bezpieczne wakacje

 

 

 

 

 

Pasje i zawody naszych rodziców – innowacja pedagogiczna

Innowacja „Pasje i zawody naszych rodziców” zrodziła się w wyniku potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań, doskonalenia warsztatu pracy i wychodzenia poza przyjęte schematy. Opracowana przez nauczycielki: p. mgr Barbarę Chruścińską, p. mgr Magdalenę Lewicką, p. mgr Mariolę Skrzypka. Innowacja obejmie dzieci z dwóch grup 6 latków a także ich rodziców. I część – od 20.02.2017r. – 31.06.2017r.- gr. IV 6 latki, II część- od 1.09.2017r. – 31.12.2017r.- gr. VI- 6 latki,

Continue reading

Sportowe ABC przedszkolaka

dyscyplinyProgram „Sportowe ABC przedszkolaka” przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 3-6 letnich na okres 2014 -2017r. Proponowany program zawiera propozycje do podejmowania różnych form działalności ruchowej. Począwszy od ćwiczeń i zabaw zmierzających do poznania samego siebie, poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe jak i gry zespołowe, spartakiady, zabawy i gry terenowe. Zabawy i zajęcia sportowe odbywać się będą zgodnie z przygotowanym harmonogramem zadań. Ponadto dzieci poznają osoby z „gorzowskiego świata sportu”, oraz dyscypliny sportowe uprawiane przez sportowców.  Za realizację programu odpowiedzialna jest  p. mgr Joanna Dudka. Continue reading

Kółko taneczne „Roztańczone krasnale”

Program kółka tanecznego  skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym powyżej 4 roku życia. Podczas zajęć ruchowych dzieci kształtują się takie cechy osobowości jak: koleżeństwo, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności, a także systematyczność, wytrwałość, opanowanie, silna wola, refleks i inteligencja. Wyrabia się również zdolność koncentracji, odporność na stres i umiejętność adaptacyjną. Zajęcia taneczne prowadzone są przez p. mgr Magdalenę Lewicką oraz p. lic Arletę Fogler. Continue reading

Zajecia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne grupowe w ramach Zespołów Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej prowadzi logopeda mgr Joanna Kopka. Terapia odbywaj się jeden raz w tygodniu 45 minut. Zajęciami objęte są dzieci z opinią z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej,które mają zalecenia do terapii logopedycznej. Celem zajęć jest

– usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-kompensowanie deficytów rozwojowych 

-stymulowanie procesów komunikacji

-rozwijanie mowy czynnej i biernej

– ćwiczenia artykulacyjne poszczególnych głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Kółko badawcze – Mali odkrywcy

Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zajęcia kółka badawczego przeznaczone są dla dzieci uzdolnionych, lub przejawiających zainteresowanie nauką i odbywają się jeden raz w miesiącu. Zabawy badawcze prowadzone są przez p. Wioletę Nowacką oraz p. mgr Małgorzatę Rogozińską. Continue reading

Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna wg. pór roku

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody. Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne.  Zajęcia prowadzone są z grupą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez p. pedagog mgr Aleksandrę Korebko, p. psycholog mgr Annę Chechłę, oraz p. logopedę mgr Joannę Kopkę. Continue reading

English adventure – przygoda z językiem angielskim

 

flagaProgram ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (czterolatków, pięciolatków, sześciolatków), które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Opracowany i prowadzony  przez mgr Joannę Dudkę. Ze względu na to, iż głównym celem nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie w nich entuzjazmu i chęci do nauki języka obcego treści nauczania zostały podzielone na różne bloki tematyczne bliskie każdemu dziecku:

Continue reading