KADRA PRZEDSZKOLA

GRUPA I   ŚPIOSZKI

mgr Mariola Skrzypka
mgr Elżbieta Anacka – dyrektor
mgr Barbara Chruścińska – zastępca dyrektora
Ewa Dopierała – pomoc nauczyciela
Monika Majchrzak – woźna oddziałowa

 

GRUPA II   APSIKI

mgr Małgorzata Rogozińska
mgr Joanna Dudka
Barbara Biedna – woźna oddziałowa


GRUPA III  – NIEŚMIAŁKI

mgr Alicja Cieściów
Iwona Olszewska
Ewa Płaczkowska – woźna oddziałowa

 

GRUPA IV – WESOŁKI

mgr Natalia Kocuba
mgr Elżbieta Wróblewska
Edyta Cyganiak – woźna oddziałowa

GRUPA V – MĘDRKI

mgr Anna Jurek
mgr Magdalena Lewicka
Magdalena Mierzyńska – pomoc nauczyciela
Ewa Paczkowska – woźna oddziałowa

 

GRUPA VI – GAPCIE

mgr Wioletta Iwaszko
Wioletta Nowacka
Dorota Ślusarczyk- woźna oddziałowa

GRUPA VII  GBURKI

lic. Arleta Fogler
mgr Justyna Śpiewanek
Katarzyna Kowalkowska – woźna oddziałowa

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Natalia Kocuba
mgr Mariola Pierzchalska – Doruch

SPECJALIŚCI
mgr Anna Chechła – psycholog
mgr Joanna Kopka – logopeda
mgr Aleksandra Korebko – pedagog
mgr Alicja Oleksiuk – pedagog
mgr Radosław Pawelczyk – fizjoterapeuta

Język angielski
mgr Joanna Dudka (grupy I  II, V, )
mgr Justyna Śpiewanek (grupy  III, IV, VII)

Religia
mgr  Mariola Pierzchalska – Doruch

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp zasady wyboru przedstawiciela, rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.
§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki. Continue reading