Ważne dokumenty

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Razem w pełni sprawni – koncepcja pracy przedszkola

PROGRAM WYCHOWAWCZY

€“Ramowy rozkład dnia

Roczny plan pracy 2018_2019

Plan nadzoru 2018_2019

Procedura-iprzedszkole

Raport z ewaluacji wewnętrznej „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, określone w podstawie programowej”

 

 

 

 

 

 

KADRA PRZEDSZKOLA

GRUPA I   ŚPIOSZKI

mgr Justyna Śpiewanek
 Wioletta Nowacka
mgr Elżbieta Anacka – dyrektor
Ewa Dopierała – pomoc nauczyciela
Katarzyna Kowalkowska – woźna oddziałowa

 

GRUPA II   APSIKI

mgr Joanna Dudka
mgr Małgorzata Rogozińska
Barbara Biedna – woźna oddziałowa


GRUPA III  – NIEŚMIAŁKI

mgr Alicja Cieściów
mgr Wioletta Iwaszko
Dorota Ślusarczyk – woźna oddziałowa

 

 

GRUPA IV – WESOŁKI

mgr Anna Jurek
mgr Mariola Skrzypka
Beata Sip
– woźna oddziałowa

GRUPA V – MĘDRKI

mgr Magdalena Czaplińska
Wioleta Nowacka
Monika Majchrzak – woźna oddziałowa

 

GRUPA VI – GAPCIE

mgr Barbara Chruścińska
mgr Elżbieta Wróblewska
mgr Mariola Pierzchalska – Doruch
Edyta Cyganiak- woźna oddziałowa

GRUPA VII  GBURKI

lic. Arleta Fogler
Iwona Olszewska
Ewa Paczkowska – woźna oddziałowa

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Natalia Nowakowska
mgr Mariola Pierzchalska – Doruch

SPECJALIŚCI
mgr Anna Chechła – psycholog
mgr Joanna Kopka – logopeda
mgr Aleksandra Korebko – pedagog
mgr Alicja Oleksiuk – pedagog
mgr Radosław Pawelczyk – fizjoterapeuta

ZAJĘCIA DODATKOWE
mgr Iza Dzigorzewska-Kuflińska  – religia
mgr Joanna Dudka – język angielski

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY p. Wiesław Ścieżka
SKARBNIK       p. Katarzyna Rodzoch
SEKRETARZ     p. Anna Saritori – Makiezi

Grupa I –  Karolina Kadaj, Andrzej Kolęda, Edyta Mackiewicz

Grupa II  – Dominika Bujarska, Marta Dobrołowicz, Monika Kałążna, Katarzyna Kwiatkowska

Grupa IIIKarolina Czerniawska, Anna Sadowska, Wiesław Ścieżka

Grupa IV  – Dariusz Kulik, Aleksandra Kotowicz, Anna Sartori-Makiezi, Patrycja Włodarczyk

Grupa VGrzegorz Korczyc, Katarzyna Rodzoch, Julia Sarkisjan

Grupa VI –  Przemysław Adamczyk, Katarzyna Cieślak, Radosław Pawelczyk

Grupa VII – Monika Będuch, Elżbieta Madera,  Sebastian Pikuła

 

RADA RODZICÓW

Szanowni Rodzice, informujemy iż uchwałą Rady Rodziców została podjęta decyzja o założeniu rachunku oszczędnościowego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym. Wszystkim chętnym darczyńcom i sponsorom podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat:

GBS/O Gorzów Wlkp  62 8363 0004 0010 1374 3000 0001

                                               MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 27  im. “Wesołych Krasnali” 

                                                                         ul. ŚLĄSKA 42  Gorzów Wlkp

 

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp zasady wyboru przedstawiciela, rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.
§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki. Continue reading