KADRA PRZEDSZKOLA

GRUPA I   ŚPIOSZKI

mgr Wioletta Iwaszko
mgr Elżbieta Anacka – dyrektor
mgr Barbara Chruścińska – zastępca dyrektora
Ewa Dopierała – pomoc nauczyciela
Dorota Ślusarczyk – woźna oddziałowa

 

GRUPA II   APSIKI

mgr Joanna Dudka
mgr Małgorzata Rogozińska
Barbara Biedna – woźna oddziałowa


GRUPA III  – NIEŚMIAŁKI

mgr Alicja Cieściów
Iwona Olszewska
Ewa Paczkowska – woźna oddziałowa

 

 

GRUPA IV – WESOŁKI

mgr Anna Jurek
mgr Mariola Skrzypka
Beata Sip
– woźna oddziałowa

GRUPA V – MĘDRKI

mgr Natalia Kocuba
mgr Elżbieta Wróblewska
Edyta Cyganiak – pomoc nauczyciela
Magdalena Mierzyńska – woźna oddziałowa

 

GRUPA VI – GAPCIE

mgr Magdalena Lewicka
Wioletta Nowacka
Monika Majchrzak- woźna oddziałowa

GRUPA VII  GBURKI

lic. Arleta Fogler
mgr Justyna Śpiewanek
Katarzyna Kowalkowska – woźna oddziałowa

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Natalia Kocuba
mgr Mariola Pierzchalska – Doruch

SPECJALIŚCI
mgr Anna Chechła – psycholog
mgr Joanna Kopka – logopeda
mgr Aleksandra Korebko – pedagog
mgr Alicja Oleksiuk – pedagog
mgr Radosław Pawelczyk – fizjoterapeuta

Język angielski
mgr Joanna Dudka (grupy starsze II, III, IV, VI) – zajęcia dwa razy w tygodniu
mgr Justyna Śpiewanek (grupy młodsze I, V, VII) – zajęcia jeden raz w tygodniu

Religia
mgr Beata Siwek

Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY
SKARBNIK      
SEKRETARZ

Grupa I  Kaczor Natalia, Marzątka Katarzyna, Walicki Tomasz

Grupa II  – Marta Dobrołowicz, Izabela Sucharska, Monika Kałążna

Grupa III – Dorota Ostojska, Andrzej Podburaczyński, Wiesław Ścieżka

Grupa IV  – Anna Saritori-Makiezi, Aleksandra Kotowicz, Patrycja Włodarczyk

Grupa V– Paulina Giecewicz, Karolina Wolańska, Martyna Szmajewska

Grupa VI –  Katarzyna Rodzoch, Grzegorz Korczyc, Anna Urbańska

Grupa VII – Edyta Mackiewicz, Karolina Kadaj, Agata Turkiewicz

 

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 w Gorzowie Wlkp zasady wyboru przedstawiciela, rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.
§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki. Continue reading