Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nabór dzieci odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Uruchomienie aplikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, za pośrednictwem której będzie możliwe złożenie wniosku w wersji elektronicznej  nastąpi 1 marca 2024 r. od godz. 8.00.

Zakończenie możliwości generacji wniosku nastąpi 15 marca 2024 r. o godzinie 15.00.

Etapy rejestracji kandydata

 1. Wchodzimy na stronę gorzow.pl
 2. Na dole strony lub po prawej stronie na pasku klikamy w kafelek E-urząd eurzad.com.pl
 3. Następnie na stronie E-urzędu wybieramy kafelek o nazwie „Edukacja”
 4. Kolejno dalej klikamy „Nabory”
 5. Wybieramy interesujący nas nabór (nabór do przedszkoli)
 6. Po wybraniu konkretnego naboru zostajemy przekierowani na stronę z naborem do przedszkoli lub szkół podstawowych.  https://naborp-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News
 7. Rejestrujemy kandydata

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 1. Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletem wymaganych załączników dostarczyć do placówki pierwszej preferencji do dnia 1 marca do  15 marca do godziny 15.00

 Dokumenty w naszym przedszkolu będą przyjmowane:

Poniedziałek – 9.00 – 15.30
Wtorek – 9.00 – 14:30
Środa – 9.00 – 14:30
Czwartek – 9.00 – 14:30
Piątek – 9.00 – 14.30

 1. W przypadku braku właściwego dokumentu, komisja rekrutacyjna skontaktuje się telefonicznie z rodzicem kandydata w celu uzupełnienia dokumentacji.
 2. Na wniosek Komisji rekrutacyjnej, rodzic zobowiązany jest do przedstawienia, do wglądu, oryginałów dokumentów rekrutacji np. Książeczka zdrowia dziecka, PIT lub inne dokumenty.
 3. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI do przedszkola.