Wyniki naboru na rok szkolny 2021/2022

 Wyniki naboru do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 na rok szkolny 2021/2022.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  INTEGRACYJNEGO NR 27 ROCZNIK 2017

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGOPRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 27 ROCZNIK 2018
Prosimy o dostarczenie   wypełnionego  dokumentu do dnia 15 kwietnia
drogą elektroniczną na adres p27@edu.gorzow.pl.  lub osobiście do siedziby placówki.
Niedostarczenie poniższego dokumentu w określonym terminie oznacza rezygnację z przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27.
potwierdzenie_woli