Nowy plac zabaw

Kochani rodzice, informujemy iż na dzień 29 czerwca stan  konta Rady Rodziców  wynosi 9148,66. To już pokaźna kwota na nowe sprzęty na placu zabaw. Już we wrześniu będą one w naszym przedszkolnym ogrodzie. Jednocześnie dla wszystkich, którzy chcieliby nas jeszcze wspomóc podajemy aktualny nr konta.

GBS/O Gorzów Wlkp.  62 8363 0004 0010 1374 3000 000

 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 27  im. “Wesołych Krasnali” 

                                                                                     ul. ŚLĄSKA 42  Gorzów Wlkp.

 

Zmiana stawki żywieniowej

Informujemy wszystkich rodziców, iż na posiedzeniu Komisji w sprawie żywienia dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjny nr 27 im. Wesołych Krasnali w dniu 29.06.2017 podjęto decyzję o podniesieniu stawki żywieniowej dziennej . Komisja po przeanalizowaniu kosztów żywienia dzieci stwierdziła, iż obecna stawka dzienna, nie pokrywa faktycznych kosztów żywienia dzieci – 5,80zł. Biorąc pod uwagę wzrost cen artykułów żywieniowych komisja proponuje podnieść z dniem 1 września 2017r. dzienną stawkę żywieniową dzieci do kwoty 6,50zł.

Skład komisji: Maliszewska Iwona, Radosław Pawelczyk, Katarzyna Rodzoch (przedstawiciele Rady Rodziców), Borowczak Magdalena (kierownik gospodarczy).