Uchwała Rady Miasta w/s zmiany opłat

Szanowni Rodzice od dnia 1 grudnia ulega zmianie stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ( za wyjątkiem 5 godzinnego czasu  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki). Obecna stawka to 1,14zł ( poprzednio 1zł)  Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Rady Miasta
w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę