Światowy dzień bez tytoniu

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp informuje, że tegoroczne obchody Światowego dnia bez tytoniu, przypadające na 31 maja 2020r przebiegać będą pod hasłem „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”. Kampania edukacyjna ma na celu wykazanie zagrożenia jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów w tym zdrowia dobrego samopoczucia obywateli oraz zaproponowanie środków, które rządy i społeczeństwo powinny podjąć w celu promowania zdrowia rozwoju poprzez skonfrontowanie się z globalnym kryzysem tytoniowym.

Procedura obowiązująca w czasie epidemii COVID-19

Poniżej znajdziecie Państwo procedurę  obowiązującą w czasie epidemii COVID -19  oraz dokumenty dotyczące zapisania dziecka do przedszkola w tym czasie.
Deklarację posłania dziecka należy zgłosić telefonicznie  95 7369606 lub za pośrednictwem email p27@edu.gorzow.pl do dnia 8 maja 2020 r, do godziny 10.00. Następnie wypełnione dokumenty należy przesłać na w/w adres.
Procedura organizacji, funkcjonowania przedszkola i przyprowadzania dzieci COVID-19
Informacje dla rodziców ważne
Oświadczenia rodziców
Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica