Sportowe ABC przedszkolaka

dyscyplinyProgram „Sportowe ABC przedszkolaka” przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 3-6 letnich na okres 2014 -2017r. Proponowany program zawiera propozycje do podejmowania różnych form działalności ruchowej. Począwszy od ćwiczeń i zabaw zmierzających do poznania samego siebie, poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe jak i gry zespołowe, spartakiady, zabawy i gry terenowe. Zabawy i zajęcia sportowe odbywać się będą zgodnie z przygotowanym harmonogramem zadań. Ponadto dzieci poznają osoby z „gorzowskiego świata sportu”, oraz dyscypliny sportowe uprawiane przez sportowców.  Za realizację programu odpowiedzialna jest  p. mgr Joanna Dudka. Continue reading

Kółko taneczne „Roztańczone krasnale”

Program kółka tanecznego  skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym powyżej 4 roku życia. Podczas zajęć ruchowych dzieci kształtują się takie cechy osobowości jak: koleżeństwo, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności, a także systematyczność, wytrwałość, opanowanie, silna wola, refleks i inteligencja. Wyrabia się również zdolność koncentracji, odporność na stres i umiejętność adaptacyjną. Zajęcia taneczne prowadzone są przez p. mgr Magdalenę Lewicką oraz p. lic Arletę Fogler. Continue reading

Zajecia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne grupowe w ramach Zespołów Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej prowadzi logopeda mgr Joanna Kopka. Terapia odbywaj się jeden raz w tygodniu 45 minut. Zajęciami objęte są dzieci z opinią z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej,które mają zalecenia do terapii logopedycznej. Celem zajęć jest
– usprawnianie narządów artykulacyjnych,
-kompensowanie deficytów rozwojowych
-stymulowanie procesów komunikacji
-rozwijanie mowy czynnej i biernej
– ćwiczenia artykulacyjne poszczególnych głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty

Serdecznie gratulujemy rodzicom z naszego przedszkola, którzy wraz z inauguracją roku szkolnego 2016/2017 w Gorzowskiej Filharmonii otrzymali honorowy tytuł Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty. A są nimi Państwo Iwona i Mirosław Maliszewscy – rodzice Zosi z gr. IV oraz Pan Piotr Cybulski  – tata Konrada z gr.VI.

pgo-2016-p-maliszewscy

pgo-2016-piotr-cybulski

Kółko badawcze – Mali odkrywcy

Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zajęcia kółka badawczego przeznaczone są dla dzieci uzdolnionych, lub przejawiających zainteresowanie nauką i odbywają się jeden raz w miesiącu. Zabawy badawcze prowadzone są przez p. Wioletę Nowacką oraz p. mgr Małgorzatę Rogozińską. Continue reading

Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna wg. pór roku

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody. Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne.  Zajęcia prowadzone są z grupą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez p. pedagog mgr Aleksandrę Korebko, p. psycholog mgr Annę Chechłę, oraz p. logopedę mgr Joannę Kopkę. Continue reading

English adventure – przygoda z językiem angielskim

 

flagaProgram ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (czterolatków, pięciolatków, sześciolatków), które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Opracowany i prowadzony  przez mgr Joannę Dudkę. Ze względu na to, iż głównym celem nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie w nich entuzjazmu i chęci do nauki języka obcego treści nauczania zostały podzielone na różne bloki tematyczne bliskie każdemu dziecku:

Continue reading